Προορισμοί

Δευτέρα έως Παρασκευή
Προορισμοί από Χώρα Νάξου από Χωριά
Απόλλωνας 09:30-13:30 06:50-15:30
Κωμιακη 09:30-12:00-13:30 07:15-15:45
Απόλλωνας (παραλιακά) 13:30 Τρίτη & Πέμπτη 06:15 Τρίτη & Πέμπτη
Αμπράμ 13:30-14:30 07:15
Εγγαρές - Γαλήνη 13:30-14:30 07:30
Κόρωνος - Σκαδό 09:30-12:00-13:30 07:30-16:00
Απείρανθος 09:30-11:00-12:00-13:30-15:00 08:00-08:45-13:45-16:15
Φιλώτι - Χαλκί - Σαγκρί 07:30-09:30-11:00-12:00-13:30-15:00 06:50-08:15-09:00-14:00-16:30
Γαλανάδο 07:30-09:30-11:00-12:00-13:30-15:00 08:30-09:10-14:15-16:45
Μέλανες - Μύλοι

07:30-12:00-14:30

07:20-08:00-12:20-14:30
Κινήδαρος 12:00 07:00-12:30-14:15
Γλινάδο - Αγερσανί - Τρίποδες 11:00-13:00-14:30 07:30-08:45-12:15-14:15-15:35
Μικρή Βίγλα 14:30 Τρίτη & Πέμπτη 07:40-15:00 Τρίτη & Πέμπτη
Καστράκι 13:00-14:30 07:30-13:35-15:10
Πυργάκι

14:30

07:20-15:20
Τσικαλαριό - Ποταμιά 07:30-14:30 08:15-14:00
Μονή 13:30 07:50-14:00
Δανακο 13:30 07:20
Μέση 13:30 Τρίτη & Πέμπτη 07:00 Τρίτη & Πέμπτη
Αγ. Προκόπιος - Αγ. Άννα - Πλάκα 10:00-14:30-18:00 10:30-15:00-18:30


Σάββατο & Κυριακή
Προορισμοί από Χώρα Νάξου Από Χωριά
Απόλλωνας 09:30-13:30 06:50-15:30
Κωμιακή 09:30-13:30

07:15-15:45

Κόρωνος - Σκαδό 09:30-13:30 07:30-16:00
Απείρανθος 09:30-11:00-13:30-15:00* 08:00-08:45*-13:45-16:15
Φιλώτι - Χαλκί - Σαγκρί 09:30-11:00-12:00*-13:30-15:00* 06:50*-08:15-09:00*-14:00-16:30
Γαλανάδο 09:30-11:00-12:00*-13:30-15:00* 08:30-09:10*-14:15-16:45
Μέλανες - Μύλοι 12:00* 07:10*-12:20*
Γλινάδο - Τρίποδες 11:00*-13:00* 07:30*-08:45*-11:20*-13:20*
Αγ. Προκόπιος - Αγ. Άννα - Πλάκα 10:00-14:30-18:00 10:30-15:00-18:30Our company  wish you to have nice holidays at our island.
Please you have to buy your tickets before you get in the bus from our office.
You are kindly requested to buy return tickets from our office.
We are asking you sorry for any deletions.

* These bus lines do not exist on Sunday.Main Page   |   Tours   |   Gallery    |   Map   |   About Us    |   News   |   Beaches   |   Villages  |   Monuments  |   Terms Of Use
Copyright © 2008 Naxos Computers. All Rights Reserved.